OKRES GWARANCJI

Gwarancji podlegają wyłącznie włosy dziewicze oraz linia TOP Virgin Colored. Na włosy indyjskie, europejskie i linię LUXURY nie jest udzielana gwarancja.

Gwarancja wynosi od 6 do 10 miesięcy w zależności od zakupionej linii włosów. Dla zachowania gwarancji na włosy wymagane jest dostarczenie włosów na płatne regeneracje w wyszczególnionych poniżej terminach. Cennik regeneracji dostępny jest na stronie internetowej.

Okres gwarancji dla włosów z linii TOP Virgin Colored oraz kitek ciętych z jednej głowy farbowanych wynosi 6 miesięcy od dnia zakupu pod warunkiem dostarczenia włosów na odpłatną regenerację przed upływem 100 dni od zakupu.

Okres gwarancji dla kitek dziewiczych ciętych z jednej głowy niefarbowanych wynosi 10 miesięcy od dnia zakupu pod warunkiem dostarczenia włosów na dwie odpłatne regeneracje - 1. przed upływem 100 dni od zakupu oraz 2. przed upływem 200 dni od zakupu.


ZAKRES GWARANCJI

Gwarant oświadcza, że włosy są wolne od wad i ich minimalna zdatność do użytkowania to 6 miesięcy dla linii TOP Virgin Colored / kitek ciętych z jednej głowy farbowanych oraz 10 miesięcy dla kitek dziewiczych ciętych z jednej głowy niefarbowanych.

W przypadku wykrycia wady kupujący powinien dostarczyć czyste, związane w pakiety włosy (po 8 taśm TAPE-ON, po 25 pasm z końcówką keratynową / nanoring) wraz z kompletnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (oryginałem paragonu fiskalnego lub kopią faktury VAT) wysyłkowo na adres STAR MY HAIR Os. 2 Pułku Lotniczego 1G/LU3, 31-867 Kraków. Włosy należy odesłać przesyłką rejestrowaną z numerem śledzenia.

W przypadku stwierdzenia wady produktu przez gwaranta, wada zostanie usunięta bezpłatnie, a jeśli nie będzie to możliwe produkt zostanie wymieniony na nowy lub zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Ewentualna wymiana na nowy produkt wolny od wad / zwrot pieniędzy zostanie zrealizowana za ilość włosów, która została dostarczona do gwaranta.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi, niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń gwaranta odnośnie pielęgnacji, używaniem niewłaściwych dla włosów przedłużanych kosmetyków i naturalnym zużyciem. Gwarancja nie obejmuje skutków niewłaściwego założenia włosów przez stylistę takich jak np. nadmierne wyczesywanie się włosów przy metodzie keratynowej lub zsuwanie się łączeń. Gwarancja nie obejmuje delikatnego wypłukiwania się koloru z linii włosów farbowanych, zmiany koloru pod wpływem światła słonecznego i chlorowanej wody gdyż jest to naturalna właściwość włosów naturalnych. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej, jeśli produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.